Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Informacja publiczna niepublikowana na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej KPP w Rawie Mazowieckiej, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112.1198) – art. 10 pkt 1.

 

Komenda Powiatowa Policji

w Rawie Mazowieckiej

 

ul. Kościuszki 23 96-200 Rawa Mazowiecka

 

tel. (0-46) 814 81 00

 

fax. (0-46) 814 28 64

 

 

 

Osoby, które chcą uzyskać informację z zakresu działania KPP Rawa Mazowiecka, proszone
są o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

>>> WNIOSEK <<<

 

Wypełniony wniosek należy przesłać:

listownie na adres:

Komenda Powiatowa Policji

w Rawie Mazowieckiej

ul. Kościuszki 23

96-200 Rawa Mazowiecka

 

 

Metryczka

Data publikacji : 01.08.2009
Data modyfikacji : 01.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KPP Rawa Maz.
Osoba udostępniająca informację:
KPP Rawa Maz.
Osoba modyfikująca informację:
KPP Rawa Maz.
do góry